مهندسين مشاور آيين تدبير


اتوماسیون اداری مهندسین مشاور آیین تدبیر راه اندازی گردید. از همکاران محترم خواهشمند است تمامی مکاتبات از طریق اتوماسیون انجام گردد


پروژه پارسه بلوک آ تحویل گردید و در حال بهره برداری می باشد


به دستور مدیرعامل محترم پرکردن فرم ایزو پس از رسیدگی به صورت وضعیت ها الزامیست


ناظران مقیم محترم پروژه ها لازم است برنامه فعالیت در نوروز 98 را از پیمانکاران دریافت و به دفتر مرکزی ارسال نمایند


شاخص هاي موقت سه ماهه اول و دوم سال 1397 اعلام شد


همکار محترم سرکار خانم مهندس خلیلی نایل به اخذ مدرک کارشانسی ارشد معماری گردید


همکار محترم جناب آقای مهندس امیری نایل به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ساخت گردید


همکار محترم جناب آقای مهندس رستمی نایل به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ساخت گردید